top of page
IMG_2543.jpg

Reglement
Pickleball Limburg

2023

 1. Pickleball Limburg is een VZW, opgericht op 05/03/2023, gevestigd in Alken en heeft als doel :

Het samenbrengen van mensen en een omgeving scheppen waar plezier van bewegen en de spontane spelvreugde van elke speler bij het sporten in het algemeen en bij het pickleballen in het bijzonder, ongeacht zijn/haar niveau, leeftijd, geslacht, geaardheid of afkomst centraal staan. Pickleball Limburg wil mensen verbinden en daardoor de samenhorigheid in de maatschappij vergroten. Verdraagzaamheid, respect voor elkaar en solidariteit staan centraal.

 1. Het bestuur van de VZW bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en pr verantwoordelijke.

 2. Het bestuur heeft als taken :

 • Het nemen van nieuwe initiatieven

 • Het waken over het goede verloop van de clubbijeenkomsten

 • Het waken over de toepassing van het clubreglement

 • De administratie in orde brengen

 • Het verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze werden verstrekt

 1. Het bestuur zal steeds een maximale betrokkenheid van de gewone leden nastreven in de uitvoering van zijn taken. Daarom zullen de bestuursleden openstaan voor alle input van alle leden

 2. De bestuursleden vervullen hun taak op vrijwillige basis.

 3. Alle leden hebben de volgende rechten en plichten :

 • Verklaren de privacyverklaring van de club te hebben gelezen en er akkoord mee te gaan en bij deze toelating te geven voor toegang tot hun persoonsgegevens

 • Hebben het recht om deel te nemen aan de clubactiviteiten

 • Hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen; het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken.

 • Hebben de plicht om het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adresgegevens/ziekenfonds/burgerlijke staat

 1. Er wordt geen enkele vorm van vergoeding uitgekeerd aan de clubleden.

 2. De vereniging telt minstens 3 leden. Indien het aantal minder dan 3 bedraagt, wordt de VZW ontbonden. De goederen van de VZW moeten in dat geval worden bestemd voor een doel dat aansluit bij het doel van de VZW en mogen niet worden uitgekeerd aan de leden.

 3. Kandidaat-clubleden kunnen maximaal tweemaal gratis deelnemen aan de clubtrainingen.

 4. Tijdens deze proefperiode kan men gebruik maken van de clubrackets. Aangesloten leden zorgen voor hun eigen materiaal.

 5. Nieuwe clubleden worden door elk clublid (zonder uitzondering) opgevangen en begeleid tijdens de clubtrainingen. Nieuwe clubleden dienen maximaal de kans te krijgen om met alle facetten van het pickleballen kennis te maken.

 6. Kies voor sportieve kledij (t-shirt, short, jogging) en degelijke sportschoenen met een gladde zool. Onaangepaste kledij en schoenen kunnen leiden tot blessures.

 7. Het speelklaar maken en het opruimen van de terreinen is de gezamenlijke taak van al de aanwezige leden.

 8. Tijdens de clubbijeenkomsten is er telkens één iemand (clubbestuurder/clubmedewerker) verantwoordelijk. Hij/zij bepaalt tevens het goede verloop van de clubbijeenkomst.

 9. Spelers kunnen slechts in overleg met de verantwoordelijke hun voorkeur aangeven met wie ze willen spelen maar kunnen in geen geval mensen uitsluiten waarmee ze niet wensen te spelen.

 10. Er is tijdens het buitenseizoen de mogelijkheid om dranken aan te kopen aan democratische prijzen. Eigen drank meebrengen (behalve water) is niet toegelaten.

 11. Het abonnementsgeld van het zomerseizoen en de tarieven voor de beurtenkaarten voor het winterseizoen worden door het bestuur vastgelegd.

 12. Als lid wordt iedereen aanvaard die lidgeld betaalt en zich onvoorwaardelijk naar het reglement schikt. De minimumleeftijd is 14  jaar. Kinderen jonger dan 14 kunnen aansluiten mits zij vergezeld zijn van één van de ouders (lid van de club), die tevens toezicht houdt op het kind.

 13. Het lidgeld dekt de huur van de terreinen (binnen en buiten), de sportverzekering en het gebruik van balletjes.

 14. Aan het clubreglement kunnen wijzigingen, toevoegingen of schrappingen aangebracht worden mits akkoord van 3/4 van de bestuursleden.

 15. Het sportjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

 16. Door als lid toe te treden, accepteert men onvoorwaardelijk de bepalingen van dit reglement.

 

Opgemaakt te Alken op 05/03/2023 (versie 1)

Vragen of langskomen?

Overtuigd om kennis te maken met het pickleballen en onze pickleballfamilie? Push the button.

Verbaast dat zo een eenvoudige en supertoffe sport nog niet meer bekend is? Klik dan verder.

Voel je ook een brandend verlangen om pickleballen te proberen en de warmte te ontdekken van onze pickleballfamilie ? Contacteer ons gerust!

bottom of page